kop

LEDENADMINISTRATIE:
Contactpersoon: Siemie Reinsma, ledenadministratie@athleta.nl

Afmeldingen als lid dienen minimaal één maand voor afloop van het lopende (half)jaar schriftelijk (of per e-mail) in het bezit te zijn van de ledenadministratie. Dit in verband met de afdracht richting de atletiekunie.

CONTRIBUTIE 2019

 
jaarbedrag
Recreanten/Trimmers
100,00
Loopschool (Start to run) 6 mnd
70,00
Inschrijf geld Atletiekunie
10,00
Steunende leden
35,00


IBAN A.V. Athleta: NL71RABO 0330 7498 62
De jaarbetaling omvat de jaarcontributie plus de KNAU afdracht en vindt plaats in januari.
De halfjaarsbetaling vindt plaats in januari en augustus.