kop

BESTUUR EN COMMISSIES

ATHLETA,
opgericht 7 juni 1945

Postadres: Siemie Reinsma, Warstienserdijk 2, 9005 XM Wergea.

BESTUUR

Gerbrich Epema
Yda de Boer
Jan Veenstra

voorzitter
secretaris

penningmeester

 

TRAINERS
Siemie Riensma
Anne Miedema
Henk van Vilsteren
Roelof de Vries

looptrainer
looptrainer
looptrainer
looptrainer

06-40936321
0566-622501
 


TRAININGSTIJDEN Start training: parkeerterein Tjallinga Bij OSG en basisscholen in Grou
ma 19.15-20.30
wo 19.15-20.30
wo 19.15-20.30
Meinga intervaltraining
Meinga loopschool (okt-mrt)
Meinga intervaltraining
Anne Miedema en Siemie Reinsma
Henk van Vilsteren
Siemie Reinsma en Anne Miedema

 

LEDENADMINISTRATIE:
Contactpersoon: Siemie Reinsma, ledenadministratie@athleta.nl

Afmeldingen als lid dienen minimaal één maand voor afloop van het lopende (half)jaar schriftelijk (of per e-mail) in het bezit te zijn van de ledenadministratie. Dit in verband met de afdracht richting de atletiekunie.

WEBMASTER
Haye Talsma, info@hayetalsma.nl, tel: 0515 - 431066

CONTRIBUTIE 2019

 
jaarbedrag
Recreanten/Trimmers
100,00
Loopschool (Start to run) 6 mnd
70,00
Inschrijf geld Atletiekunie
10,00
Steunende leden
35,00


De jaarbetaling omvat de jaarcontributie plus de KNAU afdracht en vindt plaats in januari.
De halfjaarsbetaling vindt plaats in januari en augustus..